CAMPERLOGO.NLAlgemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen CamperLogo.nl (hierna “wij”, “ons” of “de webshop”) en de klant (hierna “u” of “de klant”) met betrekking tot het gebruik van de website www.camperlogo.nl en alle daarmee verband houdende producten en diensten.

2. Bestellingen en Levering
2.1. Door een bestelling te plaatsen op onze website, gaat u akkoord met de aankoop van het gekozen product onder de voorwaarden zoals vermeld op het moment van aankoop.
2.2. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen de opgegeven levertijd te verzenden, op voorwaarde dat de aangeleverde bestanden aan de kwaliteitseisen voldoen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen die buiten onze controle liggen.
2.3. Levering vindt plaats op het door u opgegeven afleveradres. Het risico van de producten gaat over op u op het moment van levering.

3. Prijzen en Betaling
3.1. Alle prijzen op onze website zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2. Betaling van uw bestelling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op onze website. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

4. Retourbeleid
4.1. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. Echter, gezien de aard van onze producten, die vaak gepersonaliseerd zijn, is het niet mogelijk om gepersonaliseerde producten te retourneren, tenzij er sprake is van productiefouten of schade tijdens het transport.
4.2. Indien het ontvangen gepersonaliseerde product gebreken vertoont of beschadigd is, dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te melden, vergezeld van duidelijke foto’s van de gebreken of schade.
4.3. In het geval van productiefouten of schade tijdens het transport, zullen wij u voorzien van instructies voor de retourzending en zullen we het product kosteloos vervangen of het aankoopbedrag terugbetalen, afhankelijk van uw voorkeur.
4.4. Voor niet-gepersonaliseerde producten geldt het standaard retourbeleid, zoals beschreven in punt 4.1 tot 4.3.
4.5. Het retourneren van producten is altijd op eigen kosten, tenzij anders overeengekomen.
4.6. Voor vragen over het retourbeleid kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

5. Intellectuele Eigendom
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze website, inclusief logo’s, afbeeldingen, teksten, enz., blijven eigendom van CamperLogo.nl.
5.2. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of enig ander gebruik te maken van deze materialen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6. Privacybeleid
6.1. Wij respecteren uw privacy en zullen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk behandelen. Ons volledige privacybeleid is te vinden op onze website.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van onze website of de aangeboden producten en diensten, tenzij dit bij wet is bepaald.
7.2. Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het betreffende product.

8. Overmacht
8.1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht om aan onze verplichtingen te voldoen. Onder overmacht vallen omstandigheden die buiten onze controle liggen, zoals stakingen, natuurrampen, brand, technische storingen, etc.

9. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
9.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van CamperLogo.nl.

10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
10.1. CamperLogo.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op onze website.

Door het plaatsen van een bestelling op onze website, verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Wij adviseren u om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.